Med-Marti - sklep medyczny

O nas

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie NFZ?

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2004 r., które zawiera szczegółowy wykaz przedmiotów medycznych, które podlegają dofinansowaniu oraz limit, czyli kwotę do jakiej NFZ refunduje dane przedmioty. Rozporządzenie zawiera również informacje dotyczące kryteriów przyznawania sprzętu, okresów użytkowania a także wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie.

dofinansowanie NFZ

Podstawą refundacji jest posiadanie zlecenia o przyznanie przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego, wystawionego przez lekarza specjalistę np.: ortopedę. Istnieje także wybrana grupa sprzętów, na które zlecenie na zaopatrzenie może zostać wypisane przez lekarza pierwszego kontaktu. Następnie Pacjent lub upoważniona przez niego osoba musi potwierdzić wypisany przez lekarza wniosek zlecenia na zaopatrzenie we właściwym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejno z tak potwierdzonym wnioskiem Pacjent lub upoważniona przez niego osoba udaje się do realizatora zlecenia - świadczeniodawcy: sklepu medycznego MED-MARTI.

Jak postępować?

Zobacz na poniższej infografice i postępuj zgodnie z naszymi zaleceniami.

refundacja NFZ

PCPR?

Jeśli sprzęt wybrany przez pacjenta przekracza cenowo refundację istnieje możliwość dofinansowania tej różnicy przez PCPR.

W sytuacji kiedy pojawi się problem z wpłaceniem udziału własnego przy zakupie przedmiotu ortopedycznego czy środków pomocniczych, lub potrzebny jest sprzęt, który nie jest refundowany przez NFZ, należy zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
PCPR współpracuje z powiatowymi i miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, które dofinansowują osobom niepełnosprawnym zakup przedmiotów ortopedycznych (np. wózków inwalidzkich) oraz środków pomocniczych (np. pieluchomajtek).
Dofinansowanie może również dotyczyć likwidacji barier w komunikowaniu się (np. dofinansowanie łóżka rehabilitacyjnego) oraz barier architektonicznych (dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane, które pozwolą przysosować miejsce zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej).
W przypadku kiedy przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został odebrany, a udział własny zapłacony, można sarać się o zwrot poniesionych kosztów. W tym celu należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem i kompletem wymaganych dokumentów.
Dofinansowanie może stanowić do 100% kwoty refundowanej przez NFZ lub od 50% do 100% wartości sprzętu nieobjętego refundacją NFZ.

Zapraszamy: Legionów 17, Andrychów
Czynne: Pn-Pt 8.30 - 16:30